Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không hiển thị đúng hình ảnh trên Safari macos - tantruong.com (chrome và safari mac)

Hi,

Tôi tạo web tantruong.com và hình ảnh trên đó, tuy nhiên chỉ xem được trên chrome còn trên macbook safari thì hình ảnh hiển thị ko đúng ( xem hình). tôi có điều chỉnh đuôi file thành .png nhưng cũng vẫn ko được. Pls help.

Screen Shot

Screen Shot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bác cần tắt thiết lập page speed khi thiết kế website.
Nếu gặp khó khăn, bác ới tiếng, ERPOnline sẽ tắt giúp bác.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Chắc bác đang bật chế độ pagespeed.
Bác vào bảng điều khiển ERPOnline tắt chế độ pagespeed đối với tên miền đi. Lúc nào thiết kế xong thì bật lại.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.