Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không hiển thị đơn vị khi thêm sản phẩm

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Form thêm mới sp không có chọn đơn vị đo lường ạ.
Ad cho em hỏi xử lý thế nào để hiển thị đơn vị đo lường ra ạ
Em cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Best Answer

Dạ em cảm ơn anh ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn kích hoạt tính năng đa đơn vị đo lường lên

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.