Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không gửi emal cho khách hàng khi chào giá?

Ảnh đại diện
quyên

Anh David Trần cho e hỏi, khi em báo giá bán hàng xong, tiến hành gửi mail cho khách, khi nhập thông tin địa chỉ mail khách hàng và gửi đi, thì vẫn không thấy nhận được mail, ERP này có thể gửi mail đơn hàng cho khách được không anh và gửi như thế nào vậy ah

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Dear Quyên,

Bạn kiểm tra lại xem bạn đã tích hợp email vào hệ thống Erponline chưa? Nếu chưa bạn có thể tham khảo bài hướng dẫn sau: Tích hợp email vào ERPOnline/Odoo.
Nếu sau khi bạn làm thao tác trên mà vẫn không được thì bạn cho mình biết nhé!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ