Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không gửi được IM (tin nhắn chat), không đóng được cửa sổ IM.

Nhờ các bạn xem hộ nhé, mình mở cửa sổ IM (tin nhắn chat), gửi tn đi không được và đóng cửa sổ cũng không được.
Thanks!
P/s: Đã thử ở trình duyệt Chrome và FF đều không được ạ.

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

:D :p :( :o :)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Hi anh, đây là lỗi mới được "giới thiệu" trong bản câp nhật đêm qua và đang được fix khẩn cấp để cập nhật tiếp vào đêm nay. Sorry anh!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ