Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Không gửi được IM (tin nhắn chat), không đóng được cửa sổ IM.

Nhờ các bạn xem hộ nhé, mình mở cửa sổ IM (tin nhắn chat), gửi tn đi không được và đóng cửa sổ cũng không được.
Thanks!
P/s: Đã thử ở trình duyệt Chrome và FF đều không được ạ.

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Best Answer

:D :p :( :o :)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi anh, đây là lỗi mới được "giới thiệu" trong bản câp nhật đêm qua và đang được fix khẩn cấp để cập nhật tiếp vào đêm nay. Sorry anh!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.