Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

không gửi được email từ hệ thống erponline ?

Cho Tôi hỏi tôi cấu hình email đúng như trong hình,nhưng sao không gửi được email từ hệ thống erponline.

Screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Mình kiểm tra log hệ thống thì thấy có báo lỗi:

raise osv.except_osv(_('Warning!'), _("Sender email is missing or empty after template rendering. Specify one to deliver your message"))

Có vẻ như bạn gửi email từ một email template mà trên template đó chưa xác định email người gửi.
Bạn thử tạo một Đối tác có email là email Hỗ trợ kỹ thuật của bên mình rồi gửi đến đối tác này xem có được không?
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Còn cái error này nữa, Liên: Mail delivery failed via SMTP server 'localhost'