Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Khóa sổ kế toán trên phần mềm

Tôi muốn khóa sổ kế toán để tránh kế toán viên tự sửa số liệu. Tôi muốn chỉ duy nhất tài khoản admin của tôi được phép truy cập và sửa số liệu này. Phần mềm có cho phép như vậy không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Chào bạn,

Phân hệ Kế toán của Odoo/ERPOnline cung cấp tính năng khóa sổ kế toán linh hoạt với 2 sự lựa chọn. Như trường hợp của bạn, để tránh kế toán viên sửa chữa thì bạn có thể đặt ngày khóa sổ đối với người không có quyền quản lý.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.