Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Khóa sổ kế toán trên phần mềm

Tôi muốn khóa sổ kế toán để tránh kế toán viên tự sửa số liệu. Tôi muốn chỉ duy nhất tài khoản admin của tôi được phép truy cập và sửa số liệu này. Phần mềm có cho phép như vậy không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Bài trả lời tốt nhất

Chào bạn,

Phân hệ Kế toán của Odoo/ERPOnline cung cấp tính năng khóa sổ kế toán linh hoạt với 2 sự lựa chọn. Như trường hợp của bạn, để tránh kế toán viên sửa chữa thì bạn có thể đặt ngày khóa sổ đối với người không có quyền quản lý.Ảnh đại diện
Huỷ bỏ