Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Khắc phục lỗi XmlHttpRequestError

Nhờ bên bạn hỗ trợ khắc phục lỗi sau. Bên mình làm việc cứ mở lên một mục mới đều bị lỗi như trong hình ảnh. Mong bạn hỗ trợ sửa lỗi sớm giúp mình

1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Bạn xoá toàn bộ cache trình duyệt, bỏ chế độ pagespeed trong bảng điều khiển ERPOnline là hết.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.