Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

khắc phục lỗi tạo database, và lỗi đăng nhập vào database

Ảnh đại diện
huong

Odoo Server Error

Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 537, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 574, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 311, in _call_fuănnction
  return self.endpoint(*args, **kwargs)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 803, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 403, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 703, in create
  params['create_admin_pwd'])
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 879, in proxy_method
  result = dispatch_rpc(self.service_name, method, args)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/http.py", line 115, in dispatch_rpc
  result = dispatch(method, params)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/service/db.py", line 65, in dispatch
  security.check_super(passwd)
 File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/openerp/service/security.py", line 32, in check_super
  raise openerp.exceptions.AccessDenied()
AccessDenied: Access denied.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn đăng nhập Odoo thì bạn dùng tài khoản user của Odoo.
Để Odoo kết nối được với PostgreSQL thì cần cho Odoo một tài khoản PostgreSQL.
Để có thể tạo database ở Odoo thì tài khoản PostgreSQL mà bạn cho Odoo dùng phải có quyền tạo database.

Để tránh việc bất kỳ ai cũng có thể sao lưu/khôi phục Odoo thông qua chức năng này của Odoo thì một rào cản được lập ra, đó là master password.

Tip: đừng dùng Windows cho việc nghiên cứu và phát triển Odoo. Sau sẽ gặp nhiều ác mộng lắm!

2 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

mình đang nghiên cứu bên ubuntu
ý là giờ muốn sửa lỗi đó thì sửa chỗ nào
làm sao lấy được tài khoản PostgreSQL.
mình mới dùng nên nhiều cái bỡ ngỡ ợ

Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Có lẽ bạn cần học sơ bộ về cách quản trị PostgreSQL trước đã để biết tạo/phân quyền user trong PostgreSQL.

Bạn có thể cài pgAdmin lên Ubuntu để quản trị PostgreSQL. Cài thứ này bằng command thì có thể thực hiện lệnh sudo apt-get install pgadmin3.
Hoặc không thì vào kho phần mềm của Ubuntu và search pgAdmin là ra nó.

0
Ảnh đại diện
huong
Best Answer

vậy mình nên sửa lỗi đó như thế nào
và còn 1 điều mình không rõ nữa là khi mình đăng nhập 1 tài khoản database trong odoo thì mình sử dụng pass nào?
master pass, hay mật khẩu lúc tạo databse đó
do e làm trên ubuntu bị lỗi nên cài trên window chạy thử nhưng vẫn k thể login vô database được

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Khả năng cao là tài khoản postgresql của bạn không có quyền tạo database.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
huong
Best Answer

mình dùng odoo v8 cài trên ubuntu 14.04
lỗi này mình gặp khi tạo, backup, restore database
giờ mình fix lỗi này sao????????
help me

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn đang làm gì thì gặp báo lỗi này?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.