Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kết nối POS với máy in bill?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Mình thấy trong Thiết lập có ứng dụng: ESC/POS Hardware Driver [Hardware Driver for ESC/POS Printers and Cashdrawers]

Nhưng khi bấm cài đặt thì hệ thống báo lỗi: Không thể cài đặt mô đun "hw_escpos" vì một phụ thuộc bên ngoài không được đáp ứng: No module named usb.core?

Nếu vậy thì phải làm sao để có thể in hóa đơn trực tiếp trên POS được mà không cần phải tải file về máy tính?

https://www.erponline.vn/vi/gioi-thieu/c%C3%A1c-ph%C3%A2n-h%E1%BB%87/13-ph%C3%A2n-h%E1%BB%87-%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1n-l%E1%BA%BB-point-of-sales

Em đọc trong thông tin này thì thấy là hệ thống có kết nối với máy quét và máy in, vậy phải kết nối như thế nào ạ?

Và để tùy chỉnh kích thước bản in hóa đơn thì phải điều chỉnh ở đâu ạ? Hiện bên em đang sử dụng máy in 58mm, còn hóa đơn trên hệ thống là ít nhất là a5, và thường là a4

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Bạn thử khởi động lại Odoo của bạn rồi cài lại xem còn báo lỗi "No module named usb.core" không?

Về việc kết nối máy in thì ESC/POS Hardware Driver chưa chắc đã hỗ trợ máy in của bạn. Cái này nó phải đi với bộ phần cứng này: http://www.gloapp.com/events-news/odoo-pos-box/

Nhưng bạn cứ thử cài vào và cấu hình IP xem sao.

Về phần bản in bill/receipt ở PoS thì nó đã được thiết kế theo khổ in của các máy in bill rồi.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.