Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Kê khai phần landed cost

Ảnh đại diện
nga

add ơi cho em hỏi em muốn kê khai cp vận chuyển phần landed cost nhưng em làm theo hướng đẫn và không có phần thời gian thực tự động của sản phẩm (tab kê toán)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Chưa cấu hình xuất nhập kho hạch toán thế nào nên phần mềm nó không tạo được bút toán kế toán và nó báo lỗi như vậy. Xem topic mình vừa hướng dẫn việc này ở đây.

Mà để chụp màn hình thì có thể nhấn phím Print Screen. Ai lại lấy điện thoại chụp mờ tịt thế kia :p

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
nga
Best Answer

Add ơi ,em làm giống thế nhưng nó báo lỗi không xác nhận được

13329701

13335296

13336155

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Sản phẩm phải được cấu hình kiểu là kiểu Có thể lưu trữ (stockable) thì mới có phần hạch toán xuất nhập kho tự động đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.