Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Inventory không ghi nhận giá trị âm khi upgrade

Ảnh đại diện
Thu Hà

Xin chào ad !
Chi em xin y kiến về vấn đề upgrade, Khi upgrade từ V11-V12 các sản phẩm V11 mang giá trị âm nhưng khi lên V12 thì các gía trị âm đó V12 ghi nhận =0
vậy có cách nào để giải quyết vấn đề và hướng xử lý ntn? xin add và các bạn ai biết cho em xin ý kiến với ak !

image

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Best Answer

Có vẻ cái báo cáo của bạn không phải là thứ có sẵn trong Odoo nên mình không sure lắm. Bạn thử liên lạc tác giả của cái module mà tạo ra cái báo cáo nói trên xem sao.

Ngoài ra, bạn cung nên làm việc với bên mà nâng cấp Odoo của bạn từ 11 lên 12 về vấn đề này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.