Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

INTERNAL SERVER ERROR

Mến chào ErpOnline

Mấy ngày nay trang kê toán Erp phantuong.com bên mình vào cứ bị lỗi INTERNAL SERVER ERROR không thể hoạt động được

Rất mong ErpOline hỗ trợ sửa dùm.

Xin cảm ơn.

Screen Shot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0

Cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời của đội ngũ hỗ trợ Erponline.vn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Đã xử lý xong, do việc cài/gỡ các module vấn còn dở dang nên bị lỗi khắp nơi.

Lẽ ra em sẽ tính thêm phí anh vì 2 lý do sau:

  1. Lỗi do anh tạo ra khi gỡ các module kho/mua rồi cài lại. Odoo 8 không xử lý tốt tình huống này và khi cài lại thì gây lỗi do nó tạo lại sổ nhật ký kho mà lần cài trước đã tạo rồi.
  2. Phiên bản anh đang sử dụng là Odoo 8, đã chính thức hết vòng đời từ 10/2017 và ERPOnline ngừng hỗ trợ từ 3/10/2019.
Anh nên xem xét nâng cấp lên phiên bản còn đang hiệu lực (như đã báo giá cho anh), hoặc nếu vẫn tiếp tục sử dụng bản 8 cho đến khi các trình duyệt lúc đó ko hỗ trợ nữa thì thôi. Từ giờ trở đi, anh ko nên cài thêm hay gỡ bỏ gì đó. Phần mềm đã hết vòng đời rồi, không nên động chạm điều chỉnh gì nó nữa. Hoặc em sẽ tính phí khắc phục nếu phải thực hiện việc khắc phục như lần này.

Hiện tại, các phiên bản Odoo sau đang rất ổn định và vẫn còn hiệu lực:
  • Odoo 11: hết vòng đời vào tháng 10/2020 và ERPOnline dừng hỗ trợ vào năm 2022
  • Odoo 12: hết vòng đời vào tháng 10/2021 và ERPOnline dừng hỗ trợ vào năm 2023
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.