Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

In biên lai tại đơn hàng > bán hàng?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Làm sao để in được biên lai trong đơn hàng/bán hàng như bên Điểm Bán lẻ ạ?

Ví dụ hình 1 là ở bên đơn hàng/bán hàng là không có in được biên lai
hình 2 là ở bên đơn hàng/điểm bán lẻ thì lại có thể in biên lai

Nhờ erponline hỗ trợ giúp em

sdd

daa

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Ở Đơn hàng bán/Báo giá thì không có biên lai. Nguyên do vì nếu làm biên lai thì nội dung của nó sẽ trùng với đơn hàng. Trừ phi bạn muốn có cả 2, mỗi cái format một kiểu khác nhau thì cần làm thêm một module mới. Bạn có thể thiết kế biên lai theo ý bạn và gửi sang bên mình để hỏi giá thiết kế thêm biên lai cho phần này.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.