Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Import dữ liệu nhập ngoài để tính lương nhân viên hàng tháng.

Hiện tại để tính lương cho nhân viên hàng tháng thì các dữ liệu nhập ngoài (Ví dụ: phạt đi làm muộn, thưởng đột xuất, thưởng làm thêm giờ, ngày công thực tế…) phải nhập thủ công cho từng nhân viên.
Bên mình các dữ liệu nhập ngoài này tương đối nhiều và hàng tháng đã có sẵn trong bảng excel. Xin hỏi các bạn có cách nào để import hàng loạt từ file excel vào không ạ, để đỡ mất công nhập thủ công cho từng người. Mình xem xét kỹ thì chưa tìm ra chỗ nào cho phép import các dữ liệu này, hay có cần phải chỉnh sửa gì không ạ.
Cảm ơn các bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bác import được, xuất phiếu lương ra rồi điền dữ liệu theo mẫu đính kèm, rồi import lại, nhưng cũng hơi nhọc đấy :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Inputs thủ công chỉ dành cho những thứ mà trong phần mềm chưa có cách nào để đo lường. Odoo có cơ chế đo lường tự động thông qua Gamification (một dạng xây dựng và thực thi KPI mới nổi gần đây). Bác kiểm soát được thứ này thì gần như chẳng có gì phải input thủ công ở phiếu lương cả.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Uk, thanks bác!
Cách này thì đúng là nhọc thật. Như vậy, mỗi lần tính lương sẽ phải qua một số bước như sau:
1. Tạo phiếu lương cho các nhân viên (để hệ thống khởi tạo ra các bản ghi trong cơ sở dữ liệu cho các input, với giá trị mặc định là 0)
2. Export các phiếu lương của tháng (để xuất các bản ghi với id tương ứng, trong đó quan trọng nhất là id của phiếu lương từng người)
3. Nhập các dữ liệu nhập ngoài (input) tương ứng với từng nhân viên.
4. import lại vào hệ thống.

Mình đang nghĩ, có thể chỉnh sửa phần mềm để thuận tiện hơn như sau:
1/. Tạo thêm các trường trong hệ thống tương ứng với các input. Mục đích là để import các dữ liệu nhập ngoài "gửi tạm" vào hệ thống.
2/. Hàng tháng, trước khi tính lương thì mình import toàn bộ dữ liệu nhập ngoài của tháng đó, nhằm "gửi tạm" vào cơ sở dữ liệu. Coi như đây là dữ liệu đầu vào cho tháng đó.
2/. Đến khi lập bảng lương, tính toán lương thì hệ thống tự động lấy các thông tin đó và gán cho các input tương ứng.
Được thế thì bọn em lại khỏe mà các bác lại nhọc công.
:D :D :D :D :D

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.