Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về việc sao lưu dữ liệu ?

Tôi muốn sao lưu dữ liệu ERP của mình thì tôi phải làm như thế nào? Xin cảm ơn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Anh vào trang web erponline.vn và đăng nhập rồi đến Bảng điều khiển ERP.
Trong bảng điều khiển ERP, anh tìm đến dịch vụ Odoo mà anh muốn sao lưu. Trong đó sẽ có nút sao lưu (xem minh họa đính kèm).

Lưu ý: chỉ các gói dịch vụ có trả tiền mới có thể tạo bản sao lưu. Các gói dịch vụ dùng thử thì chức năng này bị vô hiệu.

bảng điều khiển erp

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.