Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về thừa kế trong odoo ?

Ảnh đại diện
Kiko

Chào tất cả mọi người !
Mọi người cho em hỏi vấn đề thừa kế trong odoo ạ.
Em viết 1 class res.partner kế thừa từ class res.partner , và em muốn thêm vào 1 fields mới .
Class mới này dùng view (màn hình giao diện) của của object cũ .
vậy em làm thế nào để fields em mới tạo đó hiển thị trên form ạ.
Ai biết trả lời giúp em với !!!
Em cám ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Kiko
Best Answer

Dạ em cám ơn ạ .
Em làm được rồi ạ

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1
Best Answer

Đơn giản thôi. Giả sử mình muốn thêm trường to_insurance vào sau trường name của đối tượng res.partner thì mình làm như sau:

Python: Tạo một class mới kế thừa với nội dung như sau

class res_partner(models.Model):
  _inherit = 'res.partner'
  to_insurance = fields.Boolean(string="Insurance Partner")

XML View: Chèn trường code vào sau trường name
<record id="to_hr_insurance_authority_form" model="ir.ui.view">
  <field name="name">to.hr.insurance.authority.form</field>
  <field name="model">res.partner</field>
  <field name="inherit_id" ref="base.view_partner_form"></field>
  <field name="arch" type="xml">
    <xpath expr="//field[@name='name']" position="after">
      <field name="code" string="Code" ></field>
    </xpath>
  </field>
</record>

Lưu ý cái chỗ inherit_id phải tìm được đúng id của cái form mà muốn kế thừa (cụ thể ở đây là view_partner_form của module base)

Làm thử và cho mình biết kết quả nhé.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.