Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về Small Biz

Ảnh đại diện
Phạm Hy

trong gói small Biz thì có những module nào và chức năng của các module có giống như các gói khác hay không. Nếu yêu cầu thiêt lập thêm các chức năng trên các module thì chi phí như thế nào.
nếu doanh nghiệp làm trong lĩnh vực booking thì có gói riêng nào thích hợp không.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Tất cả các gói dịch vụ đều có tính năng giống nhau. ERPOnline không hạn chế tính năng phần mềm theo gói dịch vụ, chỉ hạn chế tài nguyên điện toán (số users, băng thông, không gian lưu trữ, v.v.)

Chi phí tuỳ biến thì tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp của việc tuỳ biến nên sẽ rất biến động. Cơ bản thì bên mình sẽ tính theo số nhân công và thời gian cần để hoàn thành công việc là sẽ tính ra phí được. Có những công việc đơn giản chỉ vài giờ hoặc vài ngày, có những công việc phức tạp cần thực hiện trong nhiều tháng nên chi phí sẽ rất khó xác định với câu hỏi chung chung.

Nói chung, tuỳ biến nhỏ (thêm trường, chỉnh vài cái view đơn giản) đôi khi ERPOnline giúp khách hàng miễn phí, tuỳ biến lớn thì vô cùng lắm.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.