Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về Report trong Odoo v8

Ảnh đại diện
Ivan

Em mới tìm hiểu về Odoo và đang thực hiện đề tài Bussiness Intelligent, cụ thể hơn em cần tạo ra các Báo cáo về Sale, Purchase, Accounting, Warehouse,…nhưng không biết bắt đầu từ đâu, vì Báo cáo em cần làm phải có các chỉ số Logictics tương ứng, nếu sử dụng các mẫu báo cáo có sẵn thì em phải thêm như thế nào ạ, anh chị có thể chỉ chi tiết cách code giúp em được không, em không rành về code python cho lắm

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.