Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về phân quyền nhà quản Trị CEO đều xem được all

Ảnh đại diện
Danny A

Anh chị ơi cho em hỏi em muốn phân quyền cho các nhà quản trị đều xem được báo cáo, CEO thì xem được hết tất cả, còn các phòng ban nào thì chỉ được xem của phòng đó thôi . Như vậy trên Odoo 8 em phải làm thế nào ạ,. Em mới học mà đồ án đến nơi rồi nên anh chị nào biết chỉ giúp e với ạ. Em cảm ơn nhiều.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
5 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Việc phân quyền được cài đặt, kiểm soát thông qua menu Thiết lập > Người dùng > Người dùng và menu Thiết lập > Người dùng > Nhóm Người dùng.

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Odoo phân quyền dựa trên các nhóm. Người dùng được phân vào nhóm nào thì sẽ có quyền của nhóm đó. Xem đính kèm.

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Danny A
Bài trả lời tốt nhất

Anh ơi, em phân quyền được rồi nhưng không load được dữ liệu lên.. giờ e phải làm sao anh. em phân quyền ở chỗ user và group á anh.

user

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất
Danny A viết:
Anh ơi, em phân quyền được rồi nhưng không load được dữ liệu lên.. giờ e phải làm sao anh. em phân quyền ở chỗ user và group á anh.
Không load được dữ liệu là sao? Chỗ nào không load được? Bạn mô tả lại các bước bạn làm xem nào.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Danny A
Bài trả lời tốt nhất

CHỗ đó em zô xem rồi.. mà em phân vân không biết chỗ phân quyền của em là phân quyền cho người dùng,, hay nhóm người dùng.. vì chỉ CEO mới xem dc hết.., còn các quản trị viên khác thì xem được cái thuộc về phòng ban đó .. Như vậy là chỉ phân quyền người dùng thôi phải không ạ. Em cảm ơn.

Và nếu em thiết lập cho mỗi người dùng một quyền thì em phải tạo ứng với mỗi người em tạo mỗi object name và domain riêng phải không a.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ