Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về năm tài chính lập báo cáo trong Odoo ERPOnline

Ảnh đại diện
Lê Thị Hằng

em có 1 thắc mắc là sao khi em cầu hình năm tài chính em đã chọn 2011 rồi nhưng khi cài đặt và thiết lập phân hệ kế toán trong mục thiết lập ,em chọn năm 2011 cho kỳ bắt đầu và kết thúc nhưng khi apply thì báo là không có năm tài chính trong báo cáo ạ????
Mục đích của em là các báo đều liên quan đến năm 2011 và lấy số dư cuối kỳ của năm 2010!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
2
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Dear Hằng

Trong phần mềm, đôi khi bạn tạo mới một bản ghi liên quan đến kế toán (Bút toán). Hệ thống sẽ lấy ngày hiện tại làm mặc định và tự tính ra chu kỳ kế toán theo ngày đó. Nếu bạn chưa có năm tài chính cho chu kỳ đó (trong trường hợp này là năm hiện tại 2014), thì phần mềm sẽ báo lỗi. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, bạn cần tạo các năm tài chính sau: 2010 (phục vụ kết chuyển số dư cuối kỳ sang đầu kỳ 2011), 2011, 2012, 1013 và 2014. Việc còn lại hệ thống sẽ tự xử.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Hoa
Best Answer
Lê Thị Hằng wrote:

em có 1 thắc mắc là sao khi em cầu hình năm tài chính em đã chọn 2011 rồi nhưng khi cài đặt và thiết lập phân hệ kế toán trong mục thiết lập ,em chọn năm 2011 cho kỳ bắt đầu và kết thúc nhưng khi apply thì báo là không có năm tài chính trong báo cáo ạ????
Mục đích của em là các báo đều liên quan đến năm 2011 và lấy số dư cuối kỳ của năm 2010!
Bạn có thể gửi mình xem đường link phần bạn thiết lập không?
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Dạ em làm được rồi ạ.Như anh Vũ Trọng Đạt hướng dẫn à

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.