Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

hỏi về in phiếu chi/ thu tiền mặt để mua hàng nhà cung cấp.

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Mình có tiến hành mua hàng và thanh toán một hóa đơn hơn 5 triệu.
Sau khi xác nhận thanh toán mình chọn in thì chỉ có in hóa đơn. Giờ mình muốn in phiếu chi tiền mặt để cho nhà cung cấp của mình xác nhận thì không tìm thấy. Cho mình hỏi in phiếu chi tiền mặt cho mua hàng nhà cung cấp ở phần nào ạ?

Thân cám ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn cài thêm module "Vietnam - Payment Receipt", tên kỹ thuật của nó là `to_print_payment_vi`

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.