Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

hỏi về in phiếu chi/ thu tiền mặt để mua hàng nhà cung cấp.

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Mình có tiến hành mua hàng và thanh toán một hóa đơn hơn 5 triệu.
Sau khi xác nhận thanh toán mình chọn in thì chỉ có in hóa đơn. Giờ mình muốn in phiếu chi tiền mặt để cho nhà cung cấp của mình xác nhận thì không tìm thấy. Cho mình hỏi in phiếu chi tiền mặt cho mua hàng nhà cung cấp ở phần nào ạ?

Thân cám ơn!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Bạn cài thêm module "Vietnam - Payment Receipt", tên kỹ thuật của nó là `to_print_payment_vi`

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ