Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về hoạt động kho

Ảnh đại diện
Duy

Cho mình hỏi đối với trường hợp công ty xuất hàng từ kho để sử dụng cho nội bộ công ty, lúc này thì hoạt động kho được xử lý như thế nào ạ? thank ad

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Hoàng Thị Hảo
Best Answer

Chào bạn!
Trường hợp muốn xuất hàng từ kho để sử dụng cho nội bộ công ty còn tùy thuộc và mục đích và cách hạch toán khác nhau để cấu hình các địa điểm kho cho phù hợp.
Dưới đây mình sẽ hướng dẫn bạn cách xuất hàng từ kho để sử dụng cho nội bộ công ty (Hạch toán thẳng vào chi phí)
Theo cách định khoản của kế toán thì việc xuất hàng cho tiêu dùng nội bộ sẽ như sau:
Nợ TK chi phí (642x, 641x…)
Có TK hàng tồn kho ( 153, 156….)

* Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào Menu Kho/ Cấu hình/ Kiểu giao nhận
- Tạo mới kiểu giao nhận với nội dung như Hình 1 trong đó:
+ Địa điểm nguồn: Địa điểm đang lưu kho hàng vật tư, hàng hóa
+ Địa điểm đích: Địa điểm ảo: Tiêu dùng nội bộ - Là địa điểm đích muốn lưu trữ hàng hóa sau khi làm dịch chuyển kho

  • Chi tiết cấu hình địa điểm ảo xem Hình 2
  • Lưu ý: Trong cấu hình địa điểm này cần khai báo thêm tài khoản chi phí, tùy thuộc vào cách hạch toán của kế tóan


Bước 2: Quay trở lại menu Tổng Quan ở Phân hệ Kho -> Xuất hiện thêm 1 kiểu giao nhận: Tiêu dùng nội bộ (mà đã cấu hình ở B1) như Hình 3

- Tạo mới 1 dịch chuyển kho cho kiểu hoạt động này. Chi tiết dịch chuyển kho xem Hình 4


Bước 3: Xem bút toán kế toán sau khi dịch chuyển kho được xác nhận

- Xem chi tiết Hình 5


Bước 4: Xem báo cáo truy vết của hàng hóa Hình 6

Kết quả mong muốn:

* Số lượng trong kho thay đổi:

+ Kho WH/stock : - 3 (đơn vị)

+ Kho tiêu dùng nội bộ: + 3 (đơn vị)

* Bút toán kế toán:

+ Nợ 6423: = Số lượng * giá vốn xuất kho

Có Tk 156:Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Hình 6

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cảm ơn bạn Hoàng nhé

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.