Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

hỏi về giá vốn hàng bán

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

mình xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì giá vốn hàng bán = 0
trong khi sản phẩm nào bán hàng mình cũng nhập chi phí,
Mình có thêm phần vận chuyển từ nhà cung cấp về kho nhưng không biết phải ghi nhận vào giá vốn như nào?
Còn phần vận chuyển từ công ty mình tới khách hàng thì ghi nhận vào chi phí bán hàng như thế nào?
còn chi phí hoa hồng , cộng tác viên bán hàng ghi nhận vào hệ thống như thế nào ạ?
cho mình hỏi làm cách nào để hệ thống cập nhập giá vốn hàng bán chính xác nhất
thân ái

2019-06-23

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
mình xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì giá vốn hàng bán = 0
trong khi sản phẩm nào bán hàng mình cũng nhập chi phí,
Giá vốn hàng bán được lấy từ tài khoản 632. Bạn có chắc là có phát sinh kế toán ở tài khoản này chứ?
FYI, các bút toán phát sinh khi bán hàng thường sẽ như sau:
1. Xác nhận hoá đơn: Nợ 131 (phải thu), Có 511 (doanh thu)
2. Giao hàng: Nợ 632 (giá vốn hàng bán), Có 152/155/156 (hàng hoá)

Mình có thêm phần vận chuyển từ nhà cung cấp về kho nhưng không biết phải ghi nhận vào giá vốn như nào?
Còn phần vận chuyển từ công ty mình tới khách hàng thì ghi nhận vào chi phí bán hàng như thế nào?
Sử dụng tính năng từ module Landed Cost

còn chi phí hoa hồng , cộng tác viên bán hàng ghi nhận vào hệ thống như thế nào ạ?
Module Affiliate


cho mình hỏi làm cách nào để hệ thống cập nhập giá vốn hàng bán chính xác nhấtChỗ này thì do không có hiểu đặc thù của bạn nên hơi khó trả lời. Cơ bản thì cấu hình đúng thì số liệu sẽ chính xác. Bạn sẽ cần phân tích cụ thể từng hàng hoá, nguyên liệu, sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn để cấu hình chúng cho phù hợp là Odoo sẽ hạch toán đúng như mong đợi.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.