Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về ghi chú trong biên bản bàn giao/ Delivery slip/ WH/OUT

Ảnh đại diện
Nguyễn Trà My

Dear ERPOnline,
Bên mình có biên bản bàn giao ( trên odoo sẽ là delivery slip hoặc WH/Out) thì cần có ghi chú ( vd địa chỉ nhận hàng nếu không phải tại công ty khách hàng, thông tin liên hệ của người giao hàng,..) thì làm thế nào để bổ sung được.
Mục đích: bên mình in Biên Bản Bàn Giao ( WH/out) ra cho người ship hàng. Người ship khi cầm Biên bản Bàn Giao sẽ biết ngày giờ cần giao, địa chỉ nhận hàng. Khi khách nhận được hàng sẽ ký xác nhận vào form này.

Mong sớm nhận được phản hồi.


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Văn Thái
Best Answer

Chào bạn,

Trong Odoo thì hồ sơ khách hàng cho phép ghi thông tin liên lạc theo nhiều kiểu khác nhau:
- Liên hệ: địa chỉ người liên quan khi địa chỉ không khác so với địa chỉ khách hàng
- Địa chỉ hóa đơn: địa chỉ, thông tin người nhận hóa đơn khi địa chỉ nhận hóa đơn khác địa chỉ khách hàng
- Địa chỉ giao hàng: liên quan đến thông tin nhận hàng hóa như địa chỉ nhận hàng, người nhận hàng, ghi chú liên quan khi mà địa chỉ nhận hàng hóa khác địa chỉ khách hàng
- Địa chỉ cá nhân: thông tin riêng liên quan cá nhân như địa chỉ nhà, điện thoại. Thông tin người liên hệ trao đổi riêng tư như môi giới, hoa hồng,…
- Địa chỉ khác: các địa chỉ khác như văn phòng đại diện khách hàng

Trong trường hợp của bạn để bổ sung thông tin giao hàng: người nhận hàng, địa chỉ nhận hàng,… Bạn có thểm làm như sau:
- Trên hồ sơ khách hàng vào mục "Liên lạc & địa chỉ" tạo địa chỉ giao hàng (Hình 1 và 2). Bạn điền các thông tin như: địa chỉ giao hàng, họ tên, ghi chú,…
- Khi tạo đơn hàng bán. trên phiếu giao hàng tự liên kết người nhận hàng (Hình 3 và 4), thông tin người nhận như Hình 5
Trong trường hợp khách hàng là công ty có nhiều địa chỉ nhận hàng, bạn vào hồ sơ khách để xem các địa chỉ đó (biểu tượng là hình xe tải)
Trong quá trình thực hiện có vướng mắc vui lòng phản hồi để mình giải đáp thêm

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4

Hình 5

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.