Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về email action trong human resources

Ảnh đại diện
Khang

Chào các bạn.
Mình đang gặp vấn đề với phần tuyển dụng trong phân hệ HR. Mình có tạo email hr@company.com để nhận các email xin việc. Đã thiết lập xong smtp và imap cho email này. Giờ mình muốn hỏi, làm thế nào để khi có một email xin việc gửi tới hr@company.com, email này được chuyển vào inbox của bộ phận nhân sự (một người cụ thể trong phòng nhân sự). Rất mong nhận được hướng dẫn của các bạn.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
6 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Khang
Best Answer

Chào bạn
Cảm ơn bạn đã trả lời. Mình đã làm theo hướng dẫn các bước của bạn mình đánh số lại như sau:
1. Rule name: Applicant
2. Related Document Model: Applicant
3. Tại tab Actions kick vào nút Add, kick tiếp vào nút Create (để tạo một server action)
4. Action Name: New Applicant send email
5. Object: Applicant
6. Action Type: Email
Nhập thông tin email
7. Save & Close
8. Save
Tại bước 5. mình không thấy các nút object và action type (bạn xem hình gửi kèm). Mình đang dùng bản openerp 8.
Nếu mình làm thế này:
Trong phần thiết lập Imap server có phần server action. Trong đó có mục hr.applicant đó có phải là lựa chọn chuyển email sang bộ phận nhân sự không. Rất mong được bạn hướng dẫn. Trân trọng cảm ơn bạn.

emailactionopenerp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Khang
Best Answer

Chào Leo Tran Cảm ơn bạn đã trả lời các câu hỏi. Mặc dù là phần mềm mã nguồn mở nhưng các diễn đàn ở VN về openerp gần như không mở. Ngoài trang này ra mình chưa thấy trang nào support tốt cả. Cảm ơn bạn.

Mình đã gỡ bản 8, cài bản 7 tránh lỗi Fetchmail. Chắc tại bản 8 đang trong quá trình thử nghiệm.
Cách thiết lập trong bản 7 khá đơn giản cho cả HR và sale. Với HR các bạn xem ảnh đính kèm.

1

2

3

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Khang
Best Answer

Chào Leo Tran.
Mình đã làm theo hướng dẫn và đã nhận được email trong phần HR. Tuy nhiên khi nhấn vào một Applicant hệ thống báo lỗi như phía dưới. Mình nghĩ đây là lỗi của fetchmail.

OpenERP Server Error
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/http.py", line 434, in dispatch response["result"] = self._call_function(*self.params)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/http.py", line 295, in _call_function return checked_call(self.db, *args, *kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/service/model.py", line 113, in wrapper return f(dbname, args, *kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/http.py", line 292, in checked_call return self.endpoint(a, *kw) File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/http.py", line 635, in __call__ return self.method(args, *kw) File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/http.py", line 338, in response_wrap response = f(args, *kw) File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 1226, in call_kw return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons/web/controllers/main.py", line 1218, in _call_kw return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, args, *kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons/mail/mail_message.py", line 604, in message_read self._message_read_dict_postprocess(cr, uid, message_list, message_tree, context=context)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons/mail/mail_message.py", line 354, in _message_read_dict_postprocess attachments = ir_attachment_obj.read(cr, SUPERUSER_ID, list(attachment_ids), ['id', 'datas_fname', 'name', 'file_type'], context=context)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/addons/base/ir/ir_attachment.py", line 283, in read return super(ir_attachment, self).read(cr, uid, ids, fields_to_read, context, load)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/osv/orm.py", line 3295, in read result = self._read_flat(cr, user, select, fields, context, load)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/osv/orm.py", line 3411, in _read_flat res2 = self._columns[f].get(cr, self, ids, f, user, context=context, values=res)
File "/usr/lib/pymodules/python2.7/openerp/osv/fields.py", line 1225, in get elif result.get(id):
AttributeError: 'str' object has no attribute 'get' 


Nhờ bạn hướng dẫn cách khắc phục. Cảm ơn bạn.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Chào bạn Khang,

Về lỗi này trước tiên bạn thử tắt tạm Automated Actions đi xem nó còn báo lỗi không? Nếu không báo lỗi, bạn lại bật lên và gỡ Server Actions ra. Mình nghi lỗi này là do server action send mail của bạn gây ra?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Theo hình ảnh đính kèm thì bạn đang sử dụng OpenERP 8??? Nếu đúng thì có hơi khác so với hướng dẫn của mình. Đến bước này bạn cần tạo một email template (cằng cách kick vào nút Create). Hệ thống sẽ gửi email theo template mà bạn đã tạo.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Chào bạn Khang,

Về vấn đề này của bạn, để thực hiện được bạn cần 2 bước:

 1. Tạo một incoming email và set Create a New Record: Applicant
 2. Gửi email nội bộ sau khi một Applicant được tạo
Đối với bước 1 chắc bạn đã làm được. Còn với bước 2 bạn có rất nhiều cách, mình xin chỉ ra đây một cách đơn giản nhất: Bạn truy cập vào menu: Setting/Technical/Automated Actions/Automated Actions tạo mới một record với thông tin như sau:
 • Rule name: Applicant
 • Related Document Model: Applicant
 • Tại tab Actions kick vào nút Add, kick tiếp vào nút Create (để tạo một server action)
 • Action Name: New Applicant send email
 • Object: Applicant
 • Action Type: Email
 • Nhập thông tin email
 • Save & Close
 • Save
Như vậy, bạn vừa tạo xong một Automated Action, Action sẽ tự động được chạy khi bạn tạo mới hoặc edit một Applicant, và nó sẽ gọi đến Server Action có tên là New Applicant send email. Đây là cách đơn giản nhất, phức tạp hơn bạn có thể tạo một Workflow cho model Applicant và tại mỗi một node bạn có thể trỏ tới một Server Action (New Applicant send email). Ngoài ra bạn có thể sử dụng email template, với cách này thì Server Action của bạn phải có type là Python.

Chúc may mắn!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.