Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về đối tác trong ERPOnline

Mọi người cho mình hỏi, trong phần mềm có khái niệm đối tác, mình lờ mờ hiểu là nó coi cả khách hàng và nhà cung cấp là đối tác. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng nhiều chỗ mình chưa hiểu hết chức năng quản lý đối tác của phần mềm. Ai biết chỉ giúp mình với. Thanks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.