Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về Dịch chuyển kho nội bộ

Các bạn cho mình hỏi về dịch chuyển kho ạ.
1. Đối với nghiệp vụ Nhận hàng và xuất hàng thì mình đã thực hiện được. Tuy nhiên, trường hợp dịch chuyển nội bộ là sao?
Mình hiểu là việc dịch chuyển giữa các kho trong cùng một công ty. Hiện tại mình có 2 kho, muốn chuyển hàng từ kho này sang kho khác và áp dụng dịch chuyển nội bộ mà không được.
Mình thấy dịch chuyển nội bộ về form mẫu, khai báo thì không khác như xuất hàng, nghĩa là cũng dịch chuyển hàng cho các đối tác. Vậy khi thao tác dịch chuyển nội bộ thì ERP sẽ hành xử như thế nào?
2. Trong: Kho hàng/ Tất cả các hoạt động, mình thấy có mục: Late và Backorders. Ý nghĩa là thế nào ạ.
Thanks.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Hi anh Ngân,

Lâu rồi không gặp anh, về 2 câu hỏi của anh em xin trả lời như sau:

  1. Dịch chuyển nội bộ: Trong cả một chuỗi cung ứng, hàng hóa của anh có thể trải qua rất nhiều bước dịch chuyển kho. Em lấy ví dụ một quy trình nhận hàng như sau: Nhà cung cấp (1) => Kho đầu vào (2) => Kiểm soát chất lượng (3) => Lưu trữ vào kho (4). Như vậy, hàng được dịch chuyển từ (2) => (3) và từ (3) => (4) được coi là dịch chuyển nội bộ còn từ (1) => (2) được coi là Nhận hàng. Một ví dụ nữa cho anh dễ hiểu: Kho lưu trữ (1) => Kho đóng gói (2) => Kho đầu ra (3) => Khách hàng (4), như vậy công việc dịch chuyển hàng từ (1) => (2); (2) => (3) được thực hiện trong nội bộ Kho (Stock) của anh và nó phục vụ các mục đích nội bộ như: kiểm soát chất lượng, đóng gói,… Khi gặp những nghiệp vụ như vậy anh sẽ sử dụng dịch chuyển nội bộ. Tuy nhiên đôi khi anh sẽ bắt gặp các dịch chuyển nội bộ được tự động tạo ra bởi việc cấu hình Tuyến đường (Route).
  2. Về cách hành xử: Về mặt thao tác nó giống hệt với các hoạt động Nhận hàng và Giao hàng, nên nếu đề ý anh sẽ thấy 3 form này giống hệt nhau. Và đương nhiên, theo như ví dụ trên, một dịch chuyển nội bộ cũng có thể bao gồm các thông tin về đối tác. LƯU Ý, các dịch chuyển nội bộ sẽ không tạo bút toán kế toán. Từ việc phần mềm không tạo bút toán kế toán, anh cũng có thể hiểu thêm thế nào là một dịch chuyển nội bộ. Tóm lại: dịch chuyển nội bộ hay không nó phụ thuộc vào nghiệp vụ chứ không phụ thuộc vào địa điểm kho (Stock Location). Ví dụ, cũng là dịch chuyển giữa 2 kho: Kho 1 & Kho 2 nhưng có thể xảy ra 2 trường hợp: - Trường hợp 1: Hàng chuyển từ Kho 1 => Kho 2 và ghi nhận là xuất kho (giảm 156) + phát sinh chi phí (632) cho Kho 1. Thì anh không thể coi dây là dịch chuyển nội bộ, mà phải coi nó là Giao hàng (Nguồn là Kho 1 và Đích là Kho 2) - Trường hợp 2: Hàng chuyển từ Kho 1 => Kho 2 nhưng chỉ là chuyển sang kho 2 để chờ giao cho khách hàng. Thì lúc này dịch chuyển từ Kho 1 => Kho 2 đc coi là Dịch chuyển nội bộ và không phát sinh bút toán kế toán. Trong khi đó từ Kho 2 => khách hàng sẽ là Giao hàng và phát sinh bút toán kế toán.
  3. Late: Có nghĩa là "Muộn" :) . Trên mỗi form về hoạt động kho anh sẽ có ngày dự kiến (hàng về, hàng đi). Nếu ngày hiện tại > ngày dự kiến thì hoạt động đó được coi là Late và trên giao diện Kho hàng > Tất cả hoạt động nó sẽ hiển thị thông tin về các hoạt động bị Late.
  4. Backorder: Tạm dịch là "Tồn đọng". Khi một hoạt động kho mới chỉ được xử lý một phần, thì phần còn lại sẽ được coi là tồn đọng. Em lấy ví dụ: anh có một Hoạt động nhận hàng có mã số WH/IN/00001 với nội dung là nhập 10 chiếc Iphone và anh sẽ nhận hàng làm 2 lần. Lần thứ nhất anh vào WH/IN/00001 và nhận 4 chiếc. Lập tức hệ thống sẽ tạo ra một hoạt động khác có mã số WH/IN/00002 với nội dung là 6 chiếc Iphone. Như vậy hoạt động WH/IN/00001 đã được xử lý xong và xuất hiện một hoạt động khác đang chờ xử lý đó là WH/IN/00002 <= nó được gọi là một Backorder của WH/IN/00001.
Hy vọng giải thích trên giúp anh sáng tỏ hơn về các khái niệm, nếu anh còn vướng mắc về 3 khái niệm này, anh em mình có thể trao đổi tiếp. Thân ái!
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cảm ơn Leo Tran. Rõ ràng và chi tiết.

0
Ảnh đại diện
Công ty TNHH BiBaBo
Best Answer

Dịch chuyển kho nội bộ trữa Warehouse A –> Warehouse B , thông qua 1 bên trung gian (kho trung chuyển) - thì cấu hình như thế nào trên odoo 11 ạ?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.