Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về Cost Price và Public Price trên form sản phẩm

Ảnh đại diện
Le Duy Linh

vậy cho em hỏi module cho mình tạo cái loại chi phí với Cost Price và Public Price. Giúp em phân biệt 2 cái loại giá đó với ạ. Với mục đích xác định giá đó để làm gì ạ.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Bạn muốn hỏi về Cost Price và Public Price ở chỗ nào trong phần mềm?

2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Tên gọi của nó cũng nói lên chức năng của nó rồi. Cost Price là giá để tính chi phí, Public Prices (Nếu không cài Module Expense thì trường này có tên là Sales Price) là giá để tính vào doanh số.
Mục đích của các trường này là để tạo thuận tiện và cung cấp khả năng tự động hóa, làm cơ sở tính toán cho các trường thông tin khác, v.v.
Ví dụ: khi bạn tạo báo giá và chọn sản phẩm thì giá ở trường Public Prices sẽ tự động được điền vào mà không cần nhập lại. Hoặc khi bạn xây dựng các chính sách giá bán (vào dịp xả hàng, dịp Giáng sinh hay bất kỳ lý do gì) thì các trường này có thể được dùng làm cơ sở tính toán. Ví dụ: khi khách hàng đặt mua vào khoảng thời gian từ ngày x đến ngày y thì giá bán được tính bằng Public Price * 0.15 chẳng hạn (để giảm giá 15%)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.