Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về cách sử dụng, vận hành Sale Promotion Gift?

Ảnh đại diện
Hồ Phương Thảo

Ai đã và đang sử dụng modun Sale Promotion Gift thì hướng dẫn sơ giúp mình cách vận hành của modun này với

Mình có nghiên cứu sơ qua nhưng khi bán hàng thì lại ko thấy nó có tác dụng gì, với lại nó cũng ko trừ trong tồn kho nữa ạ.

Cho mình xin cám ơn trước ^^

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer

Mình vừa nghiên cứu module này, xem mã nguồn của nó thì nó không tích hợp với stock (cho việc đề xuất xuất kho). Nói chung là nó mới chỉ làm được mấy việc đúng như nó quảng cáo.

Cơ bản thì nó cho phép bạn định nghĩa các offer và gắn với một pricelist. Khi bán hàng thì price list tương ứng với khách hàng sẽ được chọn (hoặc salesman sẽ chọn thủ công. Mỗi khi chọn sản phẩm trên đơn hàng thì gift sẽ tự động được load vào tab Gift ở đơn hàng để quản lý hàng hoá phải tặng kèm.

Nếu muốn áp dụng triệt để thì phải mở rộng để tích hợp thêm với stock nữa để đưa gift vào lô hàng xuất mới thuận tiện.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.