Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi về Backup và Restore cho OpenERP

Ảnh đại diện
david

Xin chào các ACE,
Mình có đọc tài liệu về "Backup and Restore of complete OpenERP in Linux(Ubuntu)" của Hestin Jose.
Cho mình hỏi ngoài cách này ra (mình chưa thựic hiện theo hướng dẫn này), có cách full backup và restore cho cả database và application cho OpenERP không ?
(mình có đính kèm hướng dẫn)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Best Answer

Chào david,

Nếu ngại viết command bạn có thể dùng module auto_backup. Tuy nhiên, module này chỉ backup database chứ không backup applicaion

http://v6apps\.openerp\.com/addon/1759

http://forum.openerp.com/forum/post54434.html?sid=0e01684023006fc4a2216493a726111e

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Có thể modify cái module này làm thêm việc backup source/module.
Nếu muốn dùng linux command trong code python thì có thể cài thêm thư viện Python SSH.

0
Ảnh đại diện
david
Best Answer

Thanks ACE,
Mình sẽ nghiên cứu theo định hướng của các bạn.
Chúc vui.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Chào david,

Mình đã xem tài liệu đính kèm của bạn. Trong đó mới chỉ hướng dẫn cách backup và restore database thôi chứ chưa có backup cho các module.

Nếu chỉ backup database thì có thể dùng chức năng backup sẵn có của OpenERP. Nếu bạn dùng được command của Linux thì có thể sử dụng pg_dump, psql. Hoặc nếu bạn sử dụng ERPOnline thì trong bảng điều khiển cũng sẽ có chức năng backup database.

Nếu bạn sử dụng linux, có thể tạo một shell script và tạo một cronjob để tự chạy backup định kỳ, như thế sẽ tiện hơn là mỗi lần backup lại phải gõ một mớ lệnh kia. Không phải động chân động tay gì cả. Thậm chí có thể tự động gửi email cho admin mỗi lần backup bằng việc kết hợp với lệnh sendmail trên Linux.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn dữ liệu, bạn nên chạy 2 server PostgreSQL, 2 server OpenERP. Các server này ít nhất phải ở chế độ Replication. Lý tưởng nhất thì sẽ là Replication + HA + Failover + Connection Pooling, giống như cách mà ERPOnline triển khai cho các khách hàng của mình.

Có thể ảo hóa các server đó trên 2 hoặc 3 physical server để tiết kiệm chi phí.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.