Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hỏi cách tạo một Workflow đơn giản

Ảnh đại diện
Ninh Khac Son

Chào chuyên gia,
Mình có tạo thử một Workflow đơn giản như: "Trong cùng phân hệ res.partner, nếu hệ thống Odoo kiểm tra thấy field_so_1 == True thì hệ thống sẽ gán field_so_2 = True". Nhưng em làm hoài không được, em đã tạo thử trong workflow, cũng đã thử trong Automation nhưng không có kết quả. Có lẽ mình còn thiếu cái gì đó nên không được, các bạn có thể gợi ý cho mình với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Coffee One
Best Answer

Trường hợp này bạn có thể sử dụng thuộc tính compute để tự tính toán giá trị cho trường field_so_2 như sau

  # khai bao field_so_2
  field_so_2 = fields.Boolean(compute='_compute_field_so_2')

  @api.depends('field_so_1')
  def _compute_field_so_2(self):
    for record in self:
      record.field_so_2 = record.field_so_1
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.