Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hiển thị số điện thoại khách hàng trên hóa đơn

Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung

Hướng dẫn cho mình hiển thị số điện thoại khách hàng trên hóa đơn như thế nào với ạ.

Untitled

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
7 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Bạn sửa view. View cho hoá đơn có tên là report_invoice_document. Cách sửa như sau

  1. Vào menu Thiết lập > Kỹ thuật > Giao diện người sử dụng > Views và tìm tên nói trên.
  2. Mở nó ra để sửa phần Kiến trúc. Tìm đến chỗ
  3. TIN: 
    Sau đó thêm đoạn
    Số ĐT: 
  4. Lưu lại là xong

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Em chào anh. Em đã làm như thế rồi mà vẫn chưa hiển thi được anh ạ.

0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Bài trả lời tốt nhất

Mình gửi bạn hình ảnh chỗ mình sửa

1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Bài trả lời tốt nhất

DẠ, Có số hết rồi mà vẫn không hiển thị anh ạ.

1

2

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

Hi Nguyễn Đức Chung,

Mặc định trong report Invoice, trường Reload from Attachment đang để mặc định là True. Điều này có nghĩa, hệ thống sẽ load file đính kèm lần đầu tiên mà nó tạo ra trên bản ghi đã tồn tại. Vì vậy, mặc dù bạn đã sửa lại view của report. Thì nếu bạn Print trên bản ghi đã tồn tại, thì nó cũng không cập nhật view mới cho bạn (vì nó load cái đính kèm lúc đầu ra).

Cách giải quyết như sau:

  1. Tạo record (invoice) mới và in thử xem đã có trường Sô ĐT chưa?
  2. Bỏ dấu tích trường Reload from Attachment và in lại report của bản ghi đã tồn tại. Lúc nào cho dù bạn in dữ liệu của invoice cũ thì hệ thống ko load đính kèm ra nữa mà sẽ cập nhật view mới của bạn.
Chúc bạn may mắn!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Đức Chung
Bài trả lời tốt nhất

Anh xem giúp em có phải cài đặt chỗ nào nữa không ạ.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Thế là đúng rồi. Không ra thì khả năng là đối tác trên hoá đơn mà bạn in chưa có số điện thoại :p

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Bạn thử chụp màn hình cái chỗ mà bạn đã sửa.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ