Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hiển thị sản phẩm theo category

Ảnh đại diện
Nguyễn Huỳnh

Chào A/C ,
Em muốn show sản phẩm theo từng category riêng hoặc chỉ show 1 container sản phẩm sale thôi thì phải làm như thế nào ạ.
Cảm ơn A/C !

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Best Answer
Nguyễn Huỳnh viết:
Em muốn show sản phẩm theo từng category riêng hoặc chỉ show 1 container sản phẩm sale thôi thì phải làm như thế nào ạ.
Cảm ơn A/C !
Show ở chỗ nào? Nhóm nội bộ hay nhóm website hay nhóm PoS?
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.