Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hiển thị sai ngày hết hạn/ngày cam kết trong báo giá (Bán hàng)

Đây là lỗi không ảnh hưởng gì lắm, tuy nhiên Thảo báo để ERPOnline có thể fix để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Ở ngày hết hạn mặc định là 30 ngày sau khi báo giá được xác nhận, trong báo giá thì hiển thị đúng, nhưng trees view thì hiển thị sai tháng, Thảo không biết là vì lý do gì?

sales

sales1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Bài trả lời tốt nhất

Hai trường này là 2 trường khác nhau đấy Thảo.
- Ngày hết hạn là ngày mà báo giá hết hiệu lực. Theo thông lệ thương mại thì sau đó người báo giá có thể thay đổi giá, điều khoản, v.v.
- Ngày cam kết: đây là ngày mà người bán cam kết sẽ bắt đầu bàn giao sản phẩm/dịch vụ. Ngày này do Odoo tự tính, chính là ngày nhỏ nhất trong tất cả các ngày kế hoạch của từng order line.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ