Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Hiển thị sai giá trị tồn kho ( Tính theo Phương pháp FIFO)

Hi all,

Sau khi triển khai và nhập dữ liệu muja bán thì Hoa phát hiện hệ thống bị BUG phần hiển thị tổng tồn và giá trị tồn kho.
Mô tả case như sau:

1. Khai bao SP LS Bao bì
2. Tạo 4 đơn mua như sau:
- PO00051 QTY 5.430 PRICE 800 VALUES 4.344.000
- PO00052 QTY 2.370 PRICE 780 VALUES 1.848.600
- PO00053 QTY 6.570 PRICE 820 VALUES 5.387.400
- PO00054 QTY 7.860 PRICE 830 VALUES 6.523.800

3. Tao 1 đơn bán :
- SO0018 QTY 6.000 PRICE 1.030 VALUES 6.180.000

4. Kiểm tra dịch chuyển kho thì đơn bán lầy đứng Quy tắc FIFO khi chọn đơn bán PO00051 va PO00052 để xuất
- PO00051 xuất 5.430
- PO00052 xuất 570

5. Nhưng giá trị tồn kho tính sai
LS bao bi (6) 16.230,00 13.759.800,00
PO00051/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:11:50 PO00051 5.430,00 4.344.000,00
PO00052/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:12:08 PO00052 2.370,00 1.848.600,00
PO00053/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:12:34 PO00053 6.570,00 5.387.400,00
PO00054/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:12:53 PO00054 7.860,00 6.523.800,00
SO018/ Stock > Khách hàng Sub Ca Mau 01/02/2016 14:14:57 SO018 -5.430,00 -4.344.000,00

Kết quả hiện tại:
- .Hiển thị thiếu đơn bán SO018 ứng với phiếu xuất kho của đơn PO00052 qty la 570
- Số liệu : tổng khối lượng hàng tồn đã tính bao gồm 570 kg chưa hiển thị
- Số liệu: tổng tiển tồn hiển thị là tổng tiền chưa bao gồm giá tri 570 kg bị thiếu là 444.600

Kết quả mong đợi:
LS bao bi (6) 16.230759 83.315.200,00
PO00051/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:11:50 PO00051 5.430,00 4.344.000,00
PO00052/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:12:08 PO00052 2.370,00 1.848.600,00
PO00053/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:12:34 PO00053 6.570,00 5.387.400,00
PO00054/ Nhà cung cấp > Stock Sub Ca Mau 01/02/2016 14:12:53 PO00054 7.860,00 6.523.800,00
SO018/ Stock > Khách hàng Sub Ca Mau 01/02/2016 14:14:57 SO018 -5.430,00 -4.344.000,00
SO018/ Stock > Khách hàng Sub Ca Mau 01/02/2016 14:14:57 SO018 -70,000 -444.600,00

Don ban

Don mua

Hien thi gia tri ton kho

Dich Chuyen lay tu 2 don hang 51-52

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer

Mình vừa test thử thì đúng là lỗi. Thành thật xin lỗi bạn vì sự bất tiện này!

Lỗi này chắc mới xuất hiện do những bản điều chỉnh gần đây của bên Odoo. Mình đã report để Odoo họ sửa (https://github.com/odoo/odoo/issues/10713). Trong vòng 20 ngày mà Odoo không sửa thì bên mình sẽ sửa và đưa vào đợt cập nhật sau của ERPOnline (5/3/2016). Đợt cập nhật tới là 5/2 thì không kịp vì lỗi này chưa được xếp vào diện nghiêm trọng.

Trước mắt, bạn vẫn có thể thao tác bình thường. Việc xem số liệu có thể xem tạm ở các báo cáo xuất nhập tồn theo mẫu BTC cũng được (xem đính kèm). Hoặc, về số lượng thì vẫn xem ở chỗ định giá tồn kho (hoặc xem trên sản phẩm, hoặc ở danh mục sản phẩm). Về giá trị tồn kho thì xem qua các tài khoản kế toán. May là hạch toán ở bên kế toán không bị ăn theo lỗi này, vẫn có đầy đủ 2 bút toán cho 2 lô với giá vốn khác nhau :D

Cám ơn bạn đã báo lỗi!

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Hi anh David,

Hôm nay la 9/3 , không biết bug trên đã đươc cập nhật xử lý chưa?

Và Hoa có cần thao tác hay làm gì trên hệ thống để cập nhật thủ công không?

Thanks
Hoa

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
-

Đã update từ hôm 5/3. Bạn không cần phải làm gì cả.
À, có thể bạn test lại xem sao.

0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
UPDATE: Odoo đã xử lý lỗi này, xem chi tiết tại đây https://github.com/odoo/odoo/commit/1d7c12022dcffce4792b9eec85706e19338cfa9f

ERPOnline sẽ cập nhật vào đợt cập nhật định kỳ tới đây: 5/3/2016
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.