Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hiện tại em đang mắc lỗi như hình ảnh

Hiện tại sau khi nâng cấp lên phiên bản 10 thì em đang mắc phải 2 lỗi như sau:
1/ Khi tạo nhà cung cấp sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về nhà cung cấp để lưu nhà cung cấp mới. Em bị báo lỗi phải nhập khoản phải thu, khoản phải trả (trước đây không bị lỗi này)
2/ Khi tạo Khách hàng mới trong bán hàng hoặc trong cơ hội sau khi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết về khách hàng. Em bị báo lỗi phải nhập khoản phải thu, khoản phải trả (trước đây không bị lỗi này)
Nhưng em không tìm thấy nơi để nhập. Có ai hướng dẫn em điền thông tin sao cho chính xác được không ạ. Tks mọi người

Lỗi ERP

Lỗi khách hàng

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Chảo bạn,

Bạn vui lòng cài thêm module: Vietnam Chart of Accounts - Circular No. 200/2014/TT-BTC. Sau khi cài hệ thống sẽ tự điền tài khoản phải thu, phải trả vào form khách hàng (H1 + H2)

H1

h2

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Bạn cho mình hỏi cái là trong phần thiết lập hiện tại của UP Inns chỉ có những module này. Mình tìm mãi mà không thấy module như bạn mô tả.
Hiện tại em có 1 tài khoản ngân hàng muốn đóng, thì chỉnh sửa như thế nào, và hệ thống Odoo biểu hiện ra sao để kế toán có thể kiểm soát là tài khoản ngân hàng này đã hết hiệu lực.
Tks bạn!

Module

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
đỗ hiếu trung quân viết:

Bạn cho mình hỏi cái là trong phần thiết lập hiện tại của UP Inns chỉ có những module này. Mình tìm mãi mà không thấy module như bạn mô tả.
Bạn bỏ bộ lọc Ứng dụng ở search bar đi rồi search với từ khoá c200 thì sẽ thấy. Vì bộ lọc này nó chỉ hiển thị các module có kiểu là kiểu ứng dụng.

đỗ hiếu trung quân viết:
Hiện tại em có 1 tài khoản ngân hàng muốn đóng, thì chỉnh sửa như thế nào, và hệ thống Odoo biểu hiện ra sao để kế toán có thể kiểm soát là tài khoản ngân hàng này đã hết hiệu lực.
Tks bạn!
Bạn chỉ cần vào chỗ tài khoản ngân hàng đó vô hiệu nó đi. Rồi sau đó vào sổ nhật ký mà link với tài khoản ngân hàng này để vô hiệu tiếp cái sổ nhật ký này.
Sau thao tác này của bạn, không ai có thể thu chi gì liên quan đến tài khoản ngân hàng này nữa.
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.