Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Help me! Tuy chỉnh margin-top trong báo cáo.

Ảnh đại diện
Lê Văn Quý

Chào các bạn,

Mình có bỏ cái hàm gọi thông tin công ty bên trên đầu rồi
t-call="report.external_layout"
–>
Và hiện giờ khoảng cách margin-top của mình khá rộng, mình muốn chỉnh nó lên trên thì phải sửa ở đâu nhỉ?
Xin giúp đỡ…..
Hình ảnh minh họa: margin-top.png

margin-top

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.