Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Help me! Tạo STT trong report - Qweb - odoo 10.

Ảnh đại diện
Lê Văn Quý

Ý tưởng của mình là khởi tạo 1 biến i=1, sau đó cho biến chạy từ hàng 1 của report đến hàng cuối của report sau mỗi lần i =i+1, và cho ra kết quả số thứ tự.
Vấn đề là mình muốn vòng lặp biến từ hàng 1 tới hàng cuối của report thì dùng cú pháp như nào mới chuẩn ạ? như code bên dưới mình có viết như thế mà hệ thống báo lỗi.

<t t-set="i" t-value="1"/>
<t t-foreach="doc.line" t-as="i"> ***** <<<< Mình viết thế này không được. 
<t t-set="i" t-value="i+1"/>
</t>
<t t-esc="i"/>


Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Long Do
Best Answer

Mình thấy ý tưởng như vậy cũng được, bạn xem sửa lại chút như này có được không, mình ko test thử nên cũng ko chắc lắm:

<t t-set="i" t-value="1"></t>
<t t-foreach="doc.order_line" t-as="line"> <!– Ở đây đang làm việc với model sale.order thì bạn phải dùng order_line hoặc cái gì đó liên quan đến sale.order –>
    <t t-esc="i"></t>
    <t t-set="i" t-value="i+1"></t>
</t>
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cảm ơn bạn đã thảo luận :D
mình dùng vòng lặp này được rồi:

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.