Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Help lỗi tạo database trên odoo

Ảnh đại diện
Le Thi Mai Tinh

em dùng bản odoo 8 mà tạo database xong nó báo cái lỗi này dưới mà trong pgAdmin III thì vẫn thấy tên của database đó

1

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Le Thi Mai Tinh
Best Answer

thanks chị nhiều

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Best Answer

Mã nguồn của bạn bị lỗi rồi, nó ko tạo trường lang trong bảng res_partner
Bạn có thể sử dụng mã nguồn của ERPOnline (link download ở cuối trang web)

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.