Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hệ thống email trên Odoo

Ảnh đại diện
Alex Nguyen

Hiện tại, công ty tôi đang cấu hình sử dụng email Odoo và dưới đây là các yêu cầu của chúng tôi:
- Hiện tại hệ thống mail đang chạy trên G Suite
- Có các hòm mail department1@, department2@ là các email bộ phận, email public tới khách hàng trên website
- Có các hòm mail cá nhân như anh.nguyen@, anh.pham@ là email cấp cho từng cá nhân.
- Nếu chuyển sang dùng Odoo và tích hợp email: muốn gửi đi được bằng Odoo, nhận bằng Odoo cho các emails.
- Trên Odoo làm như thế nào để browse các emails?
- Các email rác thì sẽ được xử lí như thế nào trong Odoo?
- Tôi vẫn muốn giữ bản sao các emails trên server của G Suite
- Nếu chuyển đổi sang sử dụng Office 365 thay cho G Suite thì có ảnh hưởng gì không.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.