Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hệ thống báo lỗi khi setting Currency

Ảnh đại diện
Louis

Xin Chào,
khi mình muốn vào cấu hình của Accounting để set phần tỷ giá thì hệ thống báo lỗi. (như theo hình)
Xin cảm ơn sự hổ trợ.

2019-11-20

2019-11-20

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Tô Lan Anh
Best Answer

Dear anh Hải,

Kĩ thuật bên em đã kiểm tra vấn đề này. Lý do gây lỗi: chỗ thiết lập độ chính xác thập phân của Currency Rate trong hệ thống của anh đang để là 200, trong khi giới hạn của hệ thống chỉ từ 0-100. Sau khi sửa lại xuống còn 20 thì hệ thống đã hết báo lỗi và vào setting được currency như bình thường anh nhé!

Trân trọng

screenshot

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Tô Lan Anh
Best Answer

Chào anh,

Anh thử update lại các module đã cài. Trong trường hợp vẫn xảy ra lỗi anh gửi cho bên em tài khoản và password qua hangout để bên em kiểm tra nhé ạ.

Thank you!

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.