Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Hạch toán Landed Cost

Hi anh David,

Hoa đã khai báo và sử dụng được landcost , nhưng khi phát sinh bút toán của kế toán thì tài khoản nợ và có bị ngược .
và duplicate thêm giao dịch liên quan tài khoản 1111 ( 2 dòng : vừa sinh , vừa sinh có)


Ket qua mong doi la nhu file ketquandung.jpg

gap-doi-so-tien-va-nguoc-tk-no-co

ket-qua-dung

sai-data-dung-tk

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Hi Hoa,

Tạm thời mình chưa đưa ra hướng dẫn ngay mà mình sẽ gợi ý để bạn cấu hình thử xem có được không.

Thứ nhất, Landed Cost trong Odoo được thiết kế để ghi tăng vào giá vốn của sản phẩm giúp bạn phân bổ các loại chi phí (vận chuyển, bốc dỡ, v.v.) cộng thêm vào từng đầu mục hàng hóa về đến kho.

Thứ hai, khi ghi nhận Landed Cost, phải đảm bảo

  • Nếu Landed cost phát sinh bởi một bên thứ 3, ví dụ: thuê một đơn vị vận tải, thì vẫn phải đảm bảo có ghi nhận PO và Supplier Invoice. Như vậy mới đúng quy trình và quản lý được công nợ với bên thứ 3 đó
  • Khi Xác nhận một landed cost, nó phải sinh ra các bút toán để ghi tăng giá vốn hàng hóa, đồng thời đối trừ với hoạt động mua dịch vụ từ bên thứ 3 kia

Cơ bản thì trọn một chuỗi mua hàng có landed cost đến lúc thanh toán xong cho bên cung cấp dịch vụ landed cost sẽ có các phát sinh kế toán trông tương tự như hình đính kèm (Selection_107.png)

selection

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer
Huỳnh Tú Hoa viết:
Anh có thể cho em xem khai báo kế toán liên quan đến sản phẩm "chi phí dỡ hàng " của phần landed cost

Vì bên em thanh toán tiền mặt cho bên đội bốc xếp nên không có xuất hóa đơn.
Thanks
Hoa

Bạn đừng khai báo vào sản phẩm. Bạn tạo một nhóm sản phẩm (nhóm nội bộ), có thể đặt tên nó là gì cũng được, đặt luôn là Landed Cost rồi khai báo ở trường Tài khoản chi phí là 1562 (hoặc tài khoản khác, tùy cách quản lý của bạn). Xem mình họa Selection_111.png đính kèm.


Sau đó, tất cả các loại product dùng làm landed cost (vd Chi phí xếp dỡ, chi phí vận chuyển về kho, v.v.) bạn đều cho vào nhóm Landed Cost nói trên. Như vậy, bạn chi cần khai báo 1 lần ở nhóm nhưng phần mềm sẽ vẫn tự hạch toán cho tất cả các product trong nhóm đó với cùng một cách giống nhau. Cụ thể là ghi Có vào 1562 và ghi Nợ vào 152 như trong ví dụ của mình.


Đến khi bạn trả tiền bạn vào Kế toán / Bút toán sổ nhật ký và tạo mới một bút toán ghi Nợ và 1562 và ghi có vào 1111.


Lưu ý:

  1. cách làm bên trên (không có hóa đơn, không biên lại mua hàng, không tạo thanh toán mà ghi nhận thẳng vào hệ thống kế toán bằng các bút toán) không được khuyên dùng. Mặc dùng thực tế bên bốc xếp không xuất hóa đơn cho bạn nhưng bạn vẫn có thể ghi nhận nó bằng hóa đơn trong hệ thống của bạn (sử dụng hóa đơn như một công cụ ghi nhận). Như thế thì sau này bạn sẽ có số liệu cho các giao dịch kinh tế liên quan đến từng đối tác, từng loại hình, để làm cơ sở cho các quyết định.
  2. Bạn có thể tạo riêng một sổ nhật ký Landed Cost để dễ tập hợp các phát sinh kế toán liên quan đến việc này (xem đính kèm Selection_110.png). Nếu muốn phân tích các loại landed cost chi tiết và trực quan hơn, có thể kết hợp với Kế toán quản trị.
  3. Trong ví dụ trên, tài khoản đối ứng với 1562 là 152. Lý do là 152 vì Tài khoản định giá tồn kho của các sản phẩm Hạt nhựa s3 và hạt nhựa s3 là 152. Trong trường hợp hạt nhựa có khai báo Tài khoản định giá tồn kho là 1561 (giá mua hàng hóa) khi khi bạn xác nhận landed cost, bút toán đối ứng với 1562 sẽ là 1561. Như vậy bạn hiểu cách phần mềm nó hạch toán tự động giúp bạn theo nguyên tắc nào rồi chứ?

Selection

Selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Hi anh ,

Anh có thể cho em xem khai báo kế toán liên quan đến sản phẩm "chi phí dỡ hàng " của phần landed cost

Vì bên em thanh toán tiền mặt cho bên đội bốc xếp nên không có xuất hóa đơn.

Thanks
Hoa

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.