Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Gửi và nhận email qua odoo

Ảnh đại diện
nghia

Hiện tại mình có vấn đề sau khi setup tích hợp gmail và odoo:
1. Khách hàng gửi mail vào email alias thì odoo nhận được rồi thông qua mail catchall.(ok)
2. Mình gửi email từ odoo ra ngoài cho khách hàng hoặc reply lại email cho khách hàng. (ok)
3. Khách hàng reply lại email mình gửi từ odoo ra thì odoo không nhận được.
Mail app setup ok, incoming email odoo ok, outgoing email odoo ok. Vậy vấn đề nằm ở chỗ nào vậy các bác chỉ em với.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Nguyễn Thị Liên
Bài trả lời tốt nhất

Kinh nghiệm của mình cho thấy, rất nhiều bạn mắc phải lỗi để trùng Messaging Alias trong odoo trùng với email có thật trên email server.

Nếu bạn đã làm đúng như tài liệu hướng dẫn (xem link dưới) mà vẫn lỗi, vui long liên lạc với bộ phận kỹ thuật ERPOnline nếu bạn là khách hàng của ERPOnline

https://viindoo.com/documentation/14.0/vi/applications/getting-started/system-settings/how-to-set-mail-server-for-sending-receiving-emails-in-viindoo.html

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Vũ Trọng Đạt
Bài trả lời tốt nhất

@nghia,

Công ty mình vẫn hoạt động bình thường mà. Bạn thử test với 2, 3 khách hàng khác xem, thử với một vài email khách hàng khác nhau xem. Vì như bạn miêu tả thì chức năng fetchmail vẫn hoạt động bình thường.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ