Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Gửi Email thông báo xin nghỉ phép đến Manager Department

Ảnh đại diện
Anh Lý

Xin chào!

Mình đang gặp chút vấn đề vể việc nhân viên xin nghỉ phép trên hệ thống ERP. Sau khi tạo ngày nghỉ phép xong thì hệ thống sẽ gửi đi 2 email thông báo đến Manager của nhân viên đó. Mình kiểm tra thấy có 1 email được gửi từ chính địa chỉ email của nhân viên và 1 email còn lại là từ Administrator (Cả 2 email này đều cùng 1 Email Template). Vậy cho mình hỏi có thể làm cách nào để tắt email được gửi từ Administrator không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.