Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Gửi Email thông báo xin nghỉ phép đến Manager Department

Ảnh đại diện
Anh Lý

Xin chào!

Mình đang gặp chút vấn đề vể việc nhân viên xin nghỉ phép trên hệ thống ERP. Sau khi tạo ngày nghỉ phép xong thì hệ thống sẽ gửi đi 2 email thông báo đến Manager của nhân viên đó. Mình kiểm tra thấy có 1 email được gửi từ chính địa chỉ email của nhân viên và 1 email còn lại là từ Administrator (Cả 2 email này đều cùng 1 Email Template). Vậy cho mình hỏi có thể làm cách nào để tắt email được gửi từ Administrator không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ