Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Grouping tree view

Ảnh đại diện
david

Xin chào các ACE,
Câu 1: các ACE cho mình hỏi trong trường hợp mình muốn group trong tree view (không xây dựng search view) thì làm thế nào?
Câu 2: Calendar view có hỗ trợ mode year không?
Xin giúp mình với

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
2 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

Theo như mình tìm hiểu thì nó không hỗ trợ, phải viết thêm. Bạn có thể tham khảo link dưới đây nhé

http://help.openerp.com/question/5387/year-calendar-view/

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer
Xin chào các ACE,
Câu 1: các ACE cho mình hỏi trong trường hợp mình muốn group trong tree view (không xây dựng search view) thì làm thế nào?
Câu 2: Calendar view có hỗ trợ mode year không?
Xin giúp mình với

Chào david, lâu rồi không gặp, mình xin trả lời các câu hỏi của bạn như sau:
Câu 1: Bạn sử dụng <field name="domain">[('state','=','draft')]</field> trong action, action đó reference đến một tree view
Câu 2: Nó không được hỗ trợ trong bản 7.0, bạn phải customize nó
1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Chào Leo,
Mình đang create module nên bận lắm
cho mình hỏi mình có thấy gantt có mode year. Tuy nhiên khi mình setup mode year cho gantt, mình không thấy có thay đổi gì cả

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.