Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

gọi hàm trong Openerp 7

Ảnh đại diện
david

Xin chào các ACE,
Chúc một tuần làm việc vui vẻ nhé.
Mình đang có một lỗi liên quan đến lời gọi hàm như sau:
giả sử mình có hàm a

def a (self, cr,uid,ids,x_temp,context=None):
# thao tác thực hiện
self.b(x_temp)

hàm b
def b(self, cr,uid,ids,x_temp1,context=None):
# thao tác thực hiện

file xml
field name="x" on_change="a(x)"

khi mình chạy hàm a, chương trình thông báo là:
TypeError: b() takes at least 5 arguments (1 given)

Các ACE giúp mình với!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Bài trả lời tốt nhất

@david,

Theo như code bạn viết thì khi bạn gọi hàm b(x_temp), bạn vẫn truyền thiếu một tham số cho hàm b, đó là ids. Bạn check lại xem nhé.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cám ơn Leo nha, mình xử lý được rồi.Mình truyền đầy đủ các tham số cho lời gọi hàm luôn như: cr, uid, ids,x_temp, context