Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

gọi hàm trong Openerp 7

Ảnh đại diện
david

Xin chào các ACE,
Chúc một tuần làm việc vui vẻ nhé.
Mình đang có một lỗi liên quan đến lời gọi hàm như sau:
giả sử mình có hàm a

def a (self, cr,uid,ids,x_temp,context=None):
# thao tác thực hiện
self.b(x_temp)

hàm b
def b(self, cr,uid,ids,x_temp1,context=None):
# thao tác thực hiện

file xml
field name="x" on_change="a(x)"

khi mình chạy hàm a, chương trình thông báo là:
TypeError: b() takes at least 5 arguments (1 given)

Các ACE giúp mình với!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
1
Ảnh đại diện
Leo Tran
Best Answer

@david,

Theo như code bạn viết thì khi bạn gọi hàm b(x_temp), bạn vẫn truyền thiếu một tham số cho hàm b, đó là ids. Bạn check lại xem nhé.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

Cám ơn Leo nha, mình xử lý được rồi.Mình truyền đầy đủ các tham số cho lời gọi hàm luôn như: cr, uid, ids,x_temp, context

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.