Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

Gỡ bỏ "Powered by Odoo, an awesome Open Source CRM."

Ảnh đại diện
Coffee One

Chào các bác,

Mình muốn gỡ bỏ dòng chữ "Powered by Odoo, an awesome Open Source CRM." ở phía cuối trang web thì làm thế nào?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Bài trả lời tốt nhất

Hi,

Chỗ bạn cần chỉnh sửa chính là khối Footer Copyright. Cách sửa như sau:

  1. Bạn đăng nhập với tài khoản quản trị cao nhất (hoặc tài khoản được phân quyền chỉnh sửa module web)
  2. Bấm vào menu "Tùy chỉnh" ở góc phải bên trên và chọn HTML Editor (xem minh họa đính kèm thứ nhất, từ trái sang)
  3. Ở ô sổ xuống bên phải, chọn Footer Copyright để bắt đầu chỉnh sửa (xem minh họa đính kèm thứ 2, từ trái sang)

selection

selection

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ