Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giúp mình về phép nhân

Ảnh đại diện
Nhâm Phong Đại

Xin chào
Khi minh nhập mua 10 giờ học ERP giá 225000 thì thành 2000.000 đ
xem hình
Cám ơn

giup

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Captcha
Bài trả lời tốt nhất

Bác kiểm tra lại chỗ cấu hình tiền tệ VNĐ xem. Hôm trước cty tôi cũng bị vậy, ngồi dò gần 2 ngày cuối cùng phát hiện ra em kế toán của công ty rảnh rỗi sinh nông nổi đổi lại chỗ hệ số làm tròn của VND thành 100 nên cứ dưới 50 thì Odoo thì nó bỏ đi, mà 50 trở lên thì Odoo nó làm tròn trăm.
Trường hợp của bác 225.000đ * 10giờ = 2.250.000đ và nó làm tròn thành 2.000.000đ thì khả năng cao chính là vụ tiền tệ này bị để làm tròn lên đến 1.000.000 (còn khủng khiếp hơn trường hợp công ty tôi :D )

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ