Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giảm bớt thời gian đối soát sao kê thủ công

Có cách nào để giảm bớt thời gian đối soát sao kê thủ công cho các khoản phí ngân hàng lặp đi lặp lại không?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Bùi Thị Xuyền
Best Answer

Xin chào,

Để giảm bớt thời gian đối soát sao kê thủ công cho các khoản phí ngân hàng lặp đi lặp lại, bạn có thể tạo mô hình đối soát cho khoản Phí ngân hàng bằng cách truy cập Kế toán >> Cấu hình >> Mô hình đối soát: Tạo mới

Lưu ý: Để làm được việc này bạn phải là người được phân quyền Quản lý của phân hệ Kế toán


Việc đối soát sao kê ngân hàng cho các khoản phí ngân hàng sau đó được thực hiện như sau:

1. Từ sao kê >> Click Đối soát


       2. Chọn Hoạt động thủ công >> Click vào Phí ngân hàng (Mô hình đối soát đã được tạo)


       3. Tài khoản kế toán tự động hiển thị như đã cài đặt >> Xác nhận để kết thúc đối soát khoản phí này


       Ảnh đại diện
       Huỷ bỏ

       Trả lời của Bạn

       Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.