Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giá vốn nhập kho

Ảnh đại diện
Nguyễn Văn Xinh

Chào các anh chị,
Cho em hỏi trong OpenERP, khi em làm đơn mua hàng, 1 sản phẫm giá 10 đồng

Nhưng khi lên hóa đơn vì 1 lý do nào đó giá bị thay đỗi vd có 9 đồng,

Như vậy giá trị trong kho không còn đùng với trong sỗ kế toán nữa
Cho em hỏi có cách nào giải quyết, và phải cấu hình như thế nào?? xin cảm ơn

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Như vậy là dữ liệu bị thiếu ràng buộc rồi, có thể ai đó đã cố tính sửa invoice. Cách giải quyết là huỷ invoice đi để điều chỉnh lại thôi.

Hoặc cũng có trường hợp có nhiều invoice cho một PO với phương thức hoá đơn theo lô hàng nhận hoặc theo line trên PO thì cũng xảy ra hiện tượng như bạn nói. Tuy nhiên, đây ko phải lỗi như trường hợp nói trên, và vì vậy ko phải xử lý gì cả.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.